CARA MASUKAN TARIKH LAHIR
SEMASA PENDAFTARAN MNP
Sila ikut contoh berikut langkah demi langkah:
Katalah kita hendak masukan tarikh lahir bagi pemegang KP NO: 670601025678

Mulakan dengan memilih tahun 1967


Klik pada bulan & tahun (bulatan merah) seperti dalam rajah-rajah berikut
untuk pilih tahun:


Klik tahun 2016 dua kali sehingga nampak "tahun2 yg lain"


Klik <--  untuk pilih tahun yang anda kehendaki.


Pilih tahun (Cth 1967)


Klik bulan yang anda hendaki, cth: Jun (06)


Klik pada tarikh yang anda mahu, Cth 1hb


SELESAI